Ajankohtaista

Hautausärjestelyiden aloittaminen

Joskus vainaja on eläessään toivonut tietyn henkilön tai tiettyjen henkilöiden huolehtivan hautaamiseensa, tuhkaamiseensa ja tuhkansa käsittelyyn liittyvistä asioista. Mikäli näin ei ole ollut, voivat hautausjärjestelyistä huolehtia vainajan leski, vainajan avopuoliso ja lähimmät perilliset. Myös muu vainajan läheinen, joka ei ole kuolinpesän osakas, voi huolehtia hautausjärjestelyistä, jos kukaan edellä mainituista ei niistä huolehdi. Tällaisessa tapauksessa hän […]

Hautausärjestelyiden aloittaminen Read More »

Läheisen menehtyminen on pysäyttävä elämäntilanne

Hoidettavaksi tulee asioita, joista ei välttämättä ole aikaisempaa kokemusta. Hautausjärjestelyt ja niiden suunnittelun voi aloittaa heti kuoleman jälkeen yhdessä hautauspalvelun kanssa. Omaiset päättävät yhdessä hautaustoimistosta, hautaustavasta ja -paikasta, ellei vainaja ole eläessään esittänyt muita toiveita tai tahtoaan. Siunaus- tai saattotilaisuuden ajankohtaa mietittäessä tulee ottaa huomioon myös ajankohtien saatavuus. Suomessa seurakunnat pitävät yllä hautausmaita ja krematorioita.

Läheisen menehtyminen on pysäyttävä elämäntilanne Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top